View Mode: Normal | Article List
Category: 一味茶禅 | << | < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Big

【新朋友】点击标题下面蓝色字“众益堂茶业”关注。 
【老朋友】点击右上角,转发或分享本页面内容。

茶既是灵魂之饮,以茶载道,以茶行道,以茶修道,因而茶中无道就算不得“茶道”。不懂品茗技巧,也不理会饮茶修身养性的作用,亦算不得“茶人”。
...

Big

【关于朋友】

  酒逢知己千杯少,茶逢知己一杯醉。
  朋友不在量,而在于质量。有些朋友,没有酒的浓烈,只有茶的淡雅,在你得意时,逆耳忠言,在你失意时,排忧解难。人生遇几杯好茶便欢喜,人生有一两个知己便足矣。
...